กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 343 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 097747

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SAKE) ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SAKE) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโครงการ
2. จัดทำสรุปผลงานขายประจำสัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, ปี
3. การจัดทำและจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบงานขายเช่น ราคาขาย, ข้อมูลงานขายต่างๆ, จดหมายต่างๆ
4. ควบคุมการส่งเอกสารของพนักงานขายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097260

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารภายในหน่วยงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมภายในหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานตามที่วิศวกรโครงการแจ้งให้ปฎิบัติ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094452

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. รับ-จ่ายเงินสดประจำวัน
2. ติดตาม เร่งรัดการผ่อนดาวน์ค่าบ้านของลูกค้า

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092470

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ด่วนที่สุด

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1.รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสารเพื่อนำไปขออนุญาต 2.ติดต่อกับหน่วยงานที่ขออนุญาต เพื่อจะนำใบอนุญาตออกมา
3.การก่อสร้างของหน้างานโดยไม่ติดขัดต่อการดำเนินการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092035

ตำแหน่งงานว่างจนท.ประมาณราคา (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างจนท.ประมาณราคา (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
2. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ
3. เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090185

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
เพื่อบริการท่านเจ้าของบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริหารงานแจ้งซ่อมตามที่ท่านเจ้าของบ้านแจ้งซ่อมให้ตรงตามเวลาที่กำหนด บริหารงานพื้น
ที่ส่วนกลาง ถนน สวนสาธารณะ ระบบไฟแสงสว่าง ในโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ รวมถึง ควบคุมดูแล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
เพื่อให้ลูกบ้านมีความสุข และบอกต่อที่ซื้อบ้าน กับ บริษัท แอล เอช เอ็ม ฯ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089113

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารภายในหน่วยงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมภายในหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานตามที่วิศวกรโครงการแจ้งให้ปฎิบัติ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088172

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1.รับผิดชอบให้คำปรึกษาการจัดทำและตรวจสอบการรับจ่ายเงินสดย่อย
2.ติดต่อธนาคารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการเงินของบริษัทฯ
3.จัดเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ
4.รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาโปรแกรมบูรพาซอฟท์

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087600

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. สามารถประสานงานกับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้
2. สามารถร่วมนำเสนอความคิดเห็นรวมทั้งร่วมดำเนินการจัดทำแผนการตลาดและแผนงบประมาณด้านการตลาดได้
3. สามารถปฏิบัติตามแผนการตลาดและงบประมาณด้านการตลาดที่กำหนดเอาไว้ได้

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087592

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนขาย

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
สามารถบริหารงานขายได้ มีคววามเป็นผู้นำถีมขาย วางแผนการขาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087058

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SALE) ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SALE) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. ต้อนรับ, ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เยี่ยมชมโครงการฯ, การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
2. ประสานงาน, ให้ความรู้, ให้ความช่วยเหลือด้านงานขายและบริการแก่ลูกค้า
3. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรเช่น แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายก่อสร้าง เป็นต้น
4. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆนอกองค์กรเช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น
5. สานสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080403

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ก่อสร้าง) ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ก่อสร้าง) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
2. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ
3. เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 078934

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
เพื่อบริการท่านเจ้าของบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริหารงานแจ้งซ่อมตามที่ท่านเจ้าของบ้านแจ้งซ่อมให้ตรงตามเวลาที่กำหนด บริหารงานพื้น
ที่ส่วนกลาง ถนน สวนสาธารณะ ระบบไฟแสงสว่าง ในโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ รวมถึง ควบคุมดูแล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
เพื่อให้ลูกบ้านมีความสุข และบอกต่อที่ซื้อบ้าน กับ บริษัท แอล เอช เอ็ม ฯ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065469

พนักงานนับสต็อค

พนักงานนับสต็อค

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
1. นับสต็อคสินค้าวัสดุอุปกรณ์คงเหลือประจำไซท์งาน
2. เช็คของเข้าของออกประจำไซท์งาน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065470

เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin

เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 (ปรับขึ้นตามผล

งานประจำ : 10,000 (ปรับขึ้นตามผล กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
1. จัดทำ และ/หรือ จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ใบเบิกงวดงาน ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ตรวจรับ และตรวจนับสต็อคสินค้าพร้อมจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าเข้า-ออก
3. สั่งซื้อสินค้า ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์
4. รับผิดชอบงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055413

ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055519

คนงาน / กรรมกร

คนงาน / กรรมกร

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
ทำตามงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055520

โฟร์แมน Foreman

โฟร์แมน Foreman

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 057493

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย / Sales Admin

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย / Sales Admin

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 หรือตามตกลง (ปร

งานประจำ : 10,000 หรือตามตกลง (ปร กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
1.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย
2.คอยต้อนรับ พูดคุยรับรองลูกค้าประจำโครงการ
3.ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตการขายของโครงการ
4.ติดต่อธนาคารและลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากโครงการ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057494

ช่างก่อสร้าง (ช่างเหล็ก)

ช่างก่อสร้าง (ช่างเหล็ก)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก
งานก่อสร้างที่เกี่ยวกับเหล็กทั้งหมด
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี