กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 726 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101634

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพบ้าน (ก่อสร้าง)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพบ้าน (ก่อสร้าง)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
2. เสนอแนะวิธีการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 100267

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กาญจนบุรี
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน
2. ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบในการทำงานของบริษัท
3. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน , สัมภาษณ์เบื้องต้น
4. บันทึกประวัติพนักงาน
5. บันทึกข้อมูลการทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
6. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่/ต่อสัญญาพนักงาน
7. ดูแลเงินเดือนและค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โอที โบนัส และประกันสังคม
8. ดูแลงานเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097747

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SAKE) ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SAKE) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโครงการ
2. จัดทำสรุปผลงานขายประจำสัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, ปี
3. การจัดทำและจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบงานขายเช่น ราคาขาย, ข้อมูลงานขายต่างๆ, จดหมายต่างๆ
4. ควบคุมการส่งเอกสารของพนักงานขายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097260

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารภายในหน่วยงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมภายในหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานตามที่วิศวกรโครงการแจ้งให้ปฎิบัติ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095310

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร / ธุรการฝ่ายสัญญา / นิติกร / เจ้าหน้าที่จัดการด้านสัญญา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร / ธุรการฝ่ายสัญญา / นิติกร / เจ้าหน้าที่จัดการด้านสัญญา

งานราชการ : เงินเดือน 20,000-40,000

งานราชการ : 20,000-40,000 กาญจนบุรี
1. ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานราชการ ( งานด้านก่อสร้าง เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางฯ)
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น นายช่างคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง
3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เช่น วิศวกรฯ ธุรการสนาม
4. สามารถจัดทำ ตรวจสอบสัญญา บันทึกข้อตกลง หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094452

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. รับ-จ่ายเงินสดประจำวัน
2. ติดตาม เร่งรัดการผ่อนดาวน์ค่าบ้านของลูกค้า

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 092814

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถมือสอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถมือสอง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 + commission

งานประจำ : 9,000 + commission กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
มีความสามารถด้านงานขาย และงานบริการ นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยผลิตภัณฑ์
สามารถเปรียบเทียบกับรถยนต์ยี่ห้อคู่แข่งได้ มีทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ (Facebook หรือ Line)
สามารถเริ่มงานได้เลย!!!!
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092470

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ด่วนที่สุด

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1.รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสารเพื่อนำไปขออนุญาต 2.ติดต่อกับหน่วยงานที่ขออนุญาต เพื่อจะนำใบอนุญาตออกมา
3.การก่อสร้างของหน้างานโดยไม่ติดขัดต่อการดำเนินการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092035

ตำแหน่งงานว่างจนท.ประมาณราคา (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่งงานว่างจนท.ประมาณราคา (ด่วนที่สุด)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
2. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ
3. เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090185

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
เพื่อบริการท่านเจ้าของบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริหารงานแจ้งซ่อมตามที่ท่านเจ้าของบ้านแจ้งซ่อมให้ตรงตามเวลาที่กำหนด บริหารงานพื้น
ที่ส่วนกลาง ถนน สวนสาธารณะ ระบบไฟแสงสว่าง ในโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ รวมถึง ควบคุมดูแล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
เพื่อให้ลูกบ้านมีความสุข และบอกต่อที่ซื้อบ้าน กับ บริษัท แอล เอช เอ็ม ฯ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089113

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างธุรการก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารภายในหน่วยงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมภายในหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานตามที่วิศวกรโครงการแจ้งให้ปฎิบัติ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088329

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย: โชว์รูม มิตซู ช.เอราวัณ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย: โชว์รูม มิตซู ช.เอราวัณ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + commission

งานประจำ : 15,000 + commission กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1. วางแผนกลยุทธ์ คิดแคมเปญ การขายให้กับทีมงานขาย
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. สามารถดูแลทีมขาย และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
4. มีความสามารถในการ Coaching ทีมขายให้เข้าใจถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สามรถเปรียบเทียบคู่แข่งได้
5. สามารถจัดการความเรียบร้อย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 088172

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1.รับผิดชอบให้คำปรึกษาการจัดทำและตรวจสอบการรับจ่ายเงินสดย่อย
2.ติดต่อธนาคารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการเงินของบริษัทฯ
3.จัดเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ
4.รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาโปรแกรมบูรพาซอฟท์

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087600

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนการตลาด

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. สามารถประสานงานกับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้
2. สามารถร่วมนำเสนอความคิดเห็นรวมทั้งร่วมดำเนินการจัดทำแผนการตลาดและแผนงบประมาณด้านการตลาดได้
3. สามารถปฏิบัติตามแผนการตลาดและงบประมาณด้านการตลาดที่กำหนดเอาไว้ได้

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087592

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนขาย

ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
สามารถบริหารงานขายได้ มีคววามเป็นผู้นำถีมขาย วางแผนการขาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087058

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SALE) ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SALE) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. ต้อนรับ, ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เยี่ยมชมโครงการฯ, การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
2. ประสานงาน, ให้ความรู้, ให้ความช่วยเหลือด้านงานขายและบริการแก่ลูกค้า
3. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรเช่น แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายก่อสร้าง เป็นต้น
4. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆนอกองค์กรเช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น
5. สานสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083247

ด่วน!!! ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการ

ด่วน!!! ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1 ติดต่อลูกค้าก่ออนและลังบริการ โดยคัดกรองข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลและทำการจัดบ่งกลุ่มลูกค้าโดยจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น Active Potential Loss
2 จัดทำรายงานหากมีข้อร้องเรียน รายงานสรุปผลการโทรติตดามลูกค้า รายงานสรุปติดตามความพอใจลูกค้า
3 มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกิจกรรมการตลาด
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080403

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ก่อสร้าง) ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ก่อสร้าง) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
2. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ
3. เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 080409

คนขับรถส่งของ

คนขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบก

งานประจำ : พิจารณาจากประสบก กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
- ตรวจดูดัชนีวัดการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการหลังการขายเป็นระยะและกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข เพื่อให้ศูนย์บริการ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- เป็นผู้นำการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ โดยจัดการประชุมแะตรวจเช็คแผนการดำเนินงานตามที่ได้จัดไว้ในการปนะชุม
ครั้งก่อน
- ทำให้มั่นใจว่าการจัดการงานทั่วไปและการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริการนั้นดำเนินการ โดยเป็นไปตามนโยบายของมิตซูบิชิ
มอเตอร์ ประเทศไทย
- ตรวจดูผลของการตรวจตนเองประจำไตรมาสและกิจกรรม 5ส ประจำเดือนของฝ่ายบริการหลังการขายและตรวจสอบรายงาน

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078934

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
เพื่อบริการท่านเจ้าของบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริหารงานแจ้งซ่อมตามที่ท่านเจ้าของบ้านแจ้งซ่อมให้ตรงตามเวลาที่กำหนด บริหารงานพื้น
ที่ส่วนกลาง ถนน สวนสาธารณะ ระบบไฟแสงสว่าง ในโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ รวมถึง ควบคุมดูแล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
เพื่อให้ลูกบ้านมีความสุข และบอกต่อที่ซื้อบ้าน กับ บริษัท แอล เอช เอ็ม ฯ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี