กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 7047 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 130740

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการสูญเสียของบริษัทฯ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่PCS.ทุกโครงการเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งแผนก ดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 130239

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
- จัดทำเอกสารการโอนเงิน ของบริษัท
- เขียนเช็ค (จ่ายเช็ค)
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125985

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ดูแลความสะอาดของรถยนต์ให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126048

ตำแหน่งงานว่างProject Manager ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างProject Manager ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. ผลักดันนโยบายและแผนงานของบริษัทให้เกิดเป็นรูปธรรม
2. ประสานงาน แก้ปัญหา ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี
3. ดำเนินการบริหาร กำกับ ดูแลงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
4. ร่วมกำหนด พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125676

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร / ธุรการฝ่ายสัญญา / นิติกร / เจ้าหน้าที่จัดการด้านสัญญา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร / ธุรการฝ่ายสัญญา / นิติกร / เจ้าหน้าที่จัดการด้านสัญญา

งานราชการ : เงินเดือน 20,000-40,000

งานราชการ : 20,000-40,000 กาญจนบุรี
1. ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานราชการ ( งานด้านก่อสร้าง เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางฯ)
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น นายช่างคุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง
3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เช่น วิศวกรฯ ธุรการสนาม
4. สามารถจัดทำ ตรวจสอบสัญญา บันทึกข้อตกลง หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย ความเห็นในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125689

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ, รถเกรด, รถดั้มพ์,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ, รถยนต์
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125679

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการสนาม(ชาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการสนาม(ชาย)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
-ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
-งานอื่นๆ ตามที่นายจ้างสั่ง/มอบหมาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125688

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ตรวจสอบ ทำโปร์ไฟล์(profile) ที่เกี่ยวกับงานสร้างทาง สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร ประปา ระบบ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125686

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125684

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำรวจ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
- สำรวจวางแนวก่อสร้าง, สำรวจหาระดับก่อสร้าง, ทำหมุดลักฐานต่างๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน, หมุด BM-PI, หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125680

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กาญจนบุรี
ถอดแบบก่อสร้าง, เขียนแบบ, คิดปริมาณงาน, สำรวจวางแนวและวางระดับได้, ติดต่องานราชการ, ติดต่องานภายนอก
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125678

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-เชื่อมเหล็ก/โลหะ
-ขึ้นรูป/ต่อโครงสร้าง
-ติดตั้งประกอบ
-อื่นๆ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125682

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย บรรทุกวัสดุก่อสร้าง
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125681

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถแบ๊คโฮ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถแบ๊คโฮ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ขับรถแบ๊คโฮ เกี่ยวกับงานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลประทาน งานสร้างอาคาร
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125687

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125683

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer

ตำแหน่งงานว่างSite Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย


หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125685

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานเขื่อนชลประทาน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125677

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (สนาม)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (สนาม)

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน (งานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง)
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122780

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. ปฏิบัติงานและประสานงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
2. ให้คำปรึกษางานเทคนิคก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน
3. ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณงาน รายงานปัญหา และความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122758

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SAKE) ด่วนที่สุด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (SAKE) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. ต้อนรับ, ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เยี่ยมชมโครงการฯ, การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
2. ประสานงาน, ให้ความรู้, ให้ความช่วยเหลือด้านงานขายและบริการแก่ลูกค้า
3. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรเช่น แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายก่อสร้าง เป็นต้น
4. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆนอกองค์กรเช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น
5. สานสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี