กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี


เลขที่ประกาศ : 083247

ด่วน!!! ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการ

ด่วน!!! ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1 ติดต่อลูกค้าก่ออนและลังบริการ โดยคัดกรองข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลและทำการจัดบ่งกลุ่มลูกค้าโดยจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น Active Potential Loss
2 จัดทำรายงานหากมีข้อร้องเรียน รายงานสรุปผลการโทรติตดามลูกค้า รายงานสรุปติดตามความพอใจลูกค้า
3 มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกิจกรรมการตลาด
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080403

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ก่อสร้าง) ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ก่อสร้าง) ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
1. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ
2. เพื่อจัดทำ BOQ. ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ
3. เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080409

คนขับรถส่งของ

คนขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบก

งานประจำ : พิจารณาจากประสบก กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
- ตรวจดูดัชนีวัดการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการหลังการขายเป็นระยะและกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข เพื่อให้ศูนย์บริการ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- เป็นผู้นำการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ โดยจัดการประชุมแะตรวจเช็คแผนการดำเนินงานตามที่ได้จัดไว้ในการปนะชุม
ครั้งก่อน
- ทำให้มั่นใจว่าการจัดการงานทั่วไปและการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริการนั้นดำเนินการ โดยเป็นไปตามนโยบายของมิตซูบิชิ
มอเตอร์ ประเทศไทย
- ตรวจดูผลของการตรวจตนเองประจำไตรมาสและกิจกรรม 5ส ประจำเดือนของฝ่ายบริการหลังการขายและตรวจสอบรายงาน

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078934

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

เจ้าหน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย ด่วนที่สุด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม
เพื่อบริการท่านเจ้าของบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริหารงานแจ้งซ่อมตามที่ท่านเจ้าของบ้านแจ้งซ่อมให้ตรงตามเวลาที่กำหนด บริหารงานพื้น
ที่ส่วนกลาง ถนน สวนสาธารณะ ระบบไฟแสงสว่าง ในโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอ รวมถึง ควบคุมดูแล งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
เพื่อให้ลูกบ้านมีความสุข และบอกต่อที่ซื้อบ้าน กับ บริษัท แอล เอช เอ็ม ฯ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076762

พนักงานอะไหล่

พนักงานอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
- ตรวจเช็คสภาพและจำนวนอะไหล่โดยเทียบเอกสารใบขนส่งกับอะไหล่ที่จัดส่งจริงจากนั้นจึงทำการรับอะไหล่เข้าสต๊อกผ่าน
ระบบ DMS
- จัดอะไหล่เข้าชั้นวางตามตำแหน่งชั้นวางที่ระบุ โดยพิจารณาถึงหลักการจัดเก็บอะไหล่โดยพิจารณา อะไหล่เคลื่อนไหวช้าและ
เร็ว และขนาดของอะไหล่เป็นสำคัญ
- แยกพื้นที่เก็บอะไหล่สำหรับการขายหน้าร้าน อะไหล่สำหรับรถค้างในโรงซ่อม ออกจากอะไหล่สต๊อกที่ใช้ในศูนย์บริการ
จ่ายอะไหล่ให้กับศูนย์บริการตามใบสั่งซ่อมรวมถึงลูกค้าหน้าร้าน
- ติดตามอะไหล่ค้างจ่าย กับ มิตซูมอเตอร์ เป็นระยะ
- จ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076631

วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)

วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กาญจนบุรี
ถอดแบบก่อสร้าง, เขียนแบบ, คิดปริมาณงาน, สำรวจวางแนวและวางระดับได้, ติดต่องานราชการ, ติดต่องานภายนอก
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072609

พนักงานล้างรถ

พนักงานล้างรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ดูแลทำความสะอาดรถใหม่และรถสต็อก ให้สะอาดอยู่เสมอ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072612

Admin Facebook Page

Admin Facebook Page

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ทำหน้าที่เป็น Admin Page Facebook คอยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อสักถามต่างๆของลูกค้า

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072611

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-12,000 (ขึ้นอยู่กับ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ทำรายรับ-รายจ่ายประจำวัน, จัดทำ ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, และทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072610

ด่วน!! พนักงานต้อนรับลูกค้า (SA) ฝ่ายศูนย์บริการ

ด่วน!! พนักงานต้อนรับลูกค้า (SA) ฝ่ายศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ

งานประจำ : แล้วแต่ประสบการณ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1. ต้อนรับลูกค้าก่อนซ่อมด้วยความสุภาพและทำการตรวจสภาพรถยนต์ในขั้นตอนการรับรถ ด้วยการใช้ E-VHC
2. รับแจ้งซ่อมและบันทึกความต้องการของลูกค้าลงในเอกสาร
3. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน เช่น เบอร์โทร ที่อยู่
4. อธิบายรายละเอียดงานซ่อมและชี้แจงรายละเอียดการรับประกันหลังงานซ่อมให้กับลูกค้าทราบ
5. ทำการประเมินเวลานัดส่งมอบ ประเมินค่าใช้จ่ายและแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
6. นำเสนองานเคมีภัณฑ์ และรายการอะไหล่เพิ่มเติมให้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069749

พนักงานโยธา(Part Time)

พนักงานโยธา(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time
คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่า
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069741

พนักงานซ่อมเครื่องจักร(Part Time)

พนักงานซ่อมเครื่องจักร(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time

คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำไ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069742

พนักงานเซอร์เวย์(Part Time)

พนักงานเซอร์เวย์(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time
คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069726

พนักงานขายพืชสวน(Part Time)

พนักงานขายพืชสวน(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time

คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น

-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างท
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069110

โฟร์แมนสำรวจ

โฟร์แมนสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ตรวจสอบ ทำโปร์ไฟล์(profile) ที่เกี่ยวกับงานสร้างทาง สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร ประปา ระบบ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069111

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ, รถเกรด, รถดั้มพ์,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ, รถยนต์
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069106

วิศวกรสำรวจ

วิศวกรสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
- สำรวจวางแนวก่อสร้าง, สำรวจหาระดับก่อสร้าง, ทำหมุดลักฐานต่างๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน, หมุด BM-PI, หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069107

โฟร์แมนก่อสร้าง

โฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานเขื่อนชลประทาน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069108

Project Engineer

Project Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069109

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี