กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

เลขที่ประกาศ : 069749

พนักงานโยธา(Part Time)

พนักงานโยธา(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time
คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่า
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069741

พนักงานซ่อมเครื่องจักร(Part Time)

พนักงานซ่อมเครื่องจักร(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time

คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำไ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069742

พนักงานเซอร์เวย์(Part Time)

พนักงานเซอร์เวย์(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time
คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069726

พนักงานขายพืชสวน(Part Time)

พนักงานขายพืชสวน(Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
งาน Part Time

คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการทำงานตามเวลาว่างที่ตนมี ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัว และรักความก้าวหน้าของตนเอง เช่น

-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้ทุกวัน(ตั้งแต่เวลา 13.00น.-17.00น. วันละ 4 ชม.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์(ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างทำได้แค่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00น.)หรือ
-มีเวลาว่างท
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069110

โฟร์แมนสำรวจ

โฟร์แมนสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ตรวจสอบ ทำโปร์ไฟล์(profile) ที่เกี่ยวกับงานสร้างทาง สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร ประปา ระบบ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069111

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

พนักงานซ่อมเครื่องจักรหนัก รถบรรทุก รถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ซ่อมเครื่องจักรหนัก เช่น แบ็คโฮ, รถเกรด, รถดั้มพ์,
ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
ซ่อมยานพาหนะ เช่น รถปิ๊กอัพ, รถยนต์
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069106

วิศวกรสำรวจ

วิศวกรสำรวจ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
- สำรวจวางแนวก่อสร้าง, สำรวจหาระดับก่อสร้าง, ทำหมุดลักฐานต่างๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน, หมุด BM-PI, หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069107

โฟร์แมนก่อสร้าง

โฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน ประเภทงานสะพาน , งานถนน , งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานเขื่อนชลประทาน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069108

Project Engineer

Project Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069109

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069103

พนักงานขับรถแบ๊คโฮ

พนักงานขับรถแบ๊คโฮ

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ขับรถแบ๊คโฮ เกี่ยวกับงานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลประทาน งานสร้างอาคาร
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069104

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย บรรทุกวัสดุก่อสร้าง
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069105

Site Engineer

Site Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย


หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069100

ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-เชื่อมเหล็ก/โลหะ
-ขึ้นรูป/ต่อโครงสร้าง
-ติดตั้งประกอบ
-อื่นๆ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069101

พนักงานธุรการสนาม

พนักงานธุรการสนาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
-ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
-งานอื่นๆ ตามที่นายจ้างสั่ง/มอบหมาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069102

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
-เชื่อมท่อ HDPE
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069098

โฟร์แมน การใช้เครื่องจักร

โฟร์แมน การใช้เครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
.
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069099

โฟร์แมน (สนาม)

โฟร์แมน (สนาม)

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงราคา

งานประจำ : ตกลงราคา กาญจนบุรี
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน (งานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง)
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068621

ลูกจ้างการเกษตร

ลูกจ้างการเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
1. ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และดูแลพืชไร่ต่างๆ ได้
2. ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ
3. ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068617

พนักงานการเกษตร

พนักงานการเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กาญจนบุรี
1. ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และดูแลพืชไร่ต่างๆ ได้
2. ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ ได้
3. ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี