กาญจนบุรี ท่ามะกา หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี ท่ามะกา หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กาญจนบุรี ท่ามะกา หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กาญจนบุรี ท่ามะกา หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 343 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 092814

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถมือสอง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายรถมือสอง

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 + commission

งานประจำ : 9,000 + commission กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
มีความสามารถด้านงานขาย และงานบริการ นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยผลิตภัณฑ์
สามารถเปรียบเทียบกับรถยนต์ยี่ห้อคู่แข่งได้ มีทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ (Facebook หรือ Line)
สามารถเริ่มงานได้เลย!!!!
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088329

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย: โชว์รูม มิตซู ช.เอราวัณ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย: โชว์รูม มิตซู ช.เอราวัณ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + commission

งานประจำ : 15,000 + commission กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1. วางแผนกลยุทธ์ คิดแคมเปญ การขายให้กับทีมงานขาย
2. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. สามารถดูแลทีมขาย และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
4. มีความสามารถในการ Coaching ทีมขายให้เข้าใจถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สามรถเปรียบเทียบคู่แข่งได้
5. สามารถจัดการความเรียบร้อย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083247

ด่วน!!! ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการ

ด่วน!!! ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1 ติดต่อลูกค้าก่ออนและลังบริการ โดยคัดกรองข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลและทำการจัดบ่งกลุ่มลูกค้าโดยจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น Active Potential Loss
2 จัดทำรายงานหากมีข้อร้องเรียน รายงานสรุปผลการโทรติตดามลูกค้า รายงานสรุปติดตามความพอใจลูกค้า
3 มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกิจกรรมการตลาด
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080409

คนขับรถส่งของ

คนขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาจากประสบก

งานประจำ : พิจารณาจากประสบก กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
- ตรวจดูดัชนีวัดการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการหลังการขายเป็นระยะและกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข เพื่อให้ศูนย์บริการ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- เป็นผู้นำการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ โดยจัดการประชุมแะตรวจเช็คแผนการดำเนินงานตามที่ได้จัดไว้ในการปนะชุม
ครั้งก่อน
- ทำให้มั่นใจว่าการจัดการงานทั่วไปและการปฏิบัติงานภายในฝ่ายบริการนั้นดำเนินการ โดยเป็นไปตามนโยบายของมิตซูบิชิ
มอเตอร์ ประเทศไทย
- ตรวจดูผลของการตรวจตนเองประจำไตรมาสและกิจกรรม 5ส ประจำเดือนของฝ่ายบริการหลังการขายและตรวจสอบรายงาน

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076762

พนักงานอะไหล่

พนักงานอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
- ตรวจเช็คสภาพและจำนวนอะไหล่โดยเทียบเอกสารใบขนส่งกับอะไหล่ที่จัดส่งจริงจากนั้นจึงทำการรับอะไหล่เข้าสต๊อกผ่าน
ระบบ DMS
- จัดอะไหล่เข้าชั้นวางตามตำแหน่งชั้นวางที่ระบุ โดยพิจารณาถึงหลักการจัดเก็บอะไหล่โดยพิจารณา อะไหล่เคลื่อนไหวช้าและ
เร็ว และขนาดของอะไหล่เป็นสำคัญ
- แยกพื้นที่เก็บอะไหล่สำหรับการขายหน้าร้าน อะไหล่สำหรับรถค้างในโรงซ่อม ออกจากอะไหล่สต๊อกที่ใช้ในศูนย์บริการ
จ่ายอะไหล่ให้กับศูนย์บริการตามใบสั่งซ่อมรวมถึงลูกค้าหน้าร้าน
- ติดตามอะไหล่ค้างจ่าย กับ มิตซูมอเตอร์ เป็นระยะ
- จ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072609

พนักงานล้างรถ

พนักงานล้างรถ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ดูแลทำความสะอาดรถใหม่และรถสต็อก ให้สะอาดอยู่เสมอ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 072612

Admin Facebook Page

Admin Facebook Page

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ทำหน้าที่เป็น Admin Page Facebook คอยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อสักถามต่างๆของลูกค้า

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072611

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000 (ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 10,000-12,000 (ขึ้นอยู่กับ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ทำรายรับ-รายจ่ายประจำวัน, จัดทำ ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, และทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 072610

ด่วน!! พนักงานต้อนรับลูกค้า (SA) ฝ่ายศูนย์บริการ

ด่วน!! พนักงานต้อนรับลูกค้า (SA) ฝ่ายศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ

งานประจำ : แล้วแต่ประสบการณ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1. ต้อนรับลูกค้าก่อนซ่อมด้วยความสุภาพและทำการตรวจสภาพรถยนต์ในขั้นตอนการรับรถ ด้วยการใช้ E-VHC
2. รับแจ้งซ่อมและบันทึกความต้องการของลูกค้าลงในเอกสาร
3. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน เช่น เบอร์โทร ที่อยู่
4. อธิบายรายละเอียดงานซ่อมและชี้แจงรายละเอียดการรับประกันหลังงานซ่อมให้กับลูกค้าทราบ
5. ทำการประเมินเวลานัดส่งมอบ ประเมินค่าใช้จ่ายและแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
6. นำเสนองานเคมีภัณฑ์ และรายการอะไหล่เพิ่มเติมให้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 064647

Graphic Design

Graphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
สามารถออกแบบสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ตามที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ คิดงานออกมาในรูปแบบใหม่ๆ
นำสื่อโฆษณา (Online Ads) จัดวางลงบนเวปไซด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061023

ด่วน!! เซลล์/พนักงานขาย (Sale Consultant) โชว์รูม มิตซู ช.เอราวัณ​ ท่ามะกา

ด่วน!! เซลล์/พนักงานขาย (Sale Consultant) โชว์รูม มิตซู ช.เอราวัณ​ ท่ามะกา

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-50,000

งานประจำ : 10,000-50,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
มีความสามารถด้านงานขาย และงานบริการ นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยผลิตภัณฑ์
สามารถเปรียบเทียบกับรถยนต์ยี่ห้อคู่แข่งได้ มีทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ (Facebook หรือ Line)
สามารถเริ่มงานได้เลย!!!!
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061029

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
จัดทำแผนการตลาดพร้อม Artwork ในแต่ละเดือนที่แตกต่างกันออกไป
โพสข้อมูลและโปรโมชันต่างๆผ่านทาง Social Online เช่น Facebook Line Ad
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (รถยนต์) ที่เกี่ยวข้องสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 063197

เจ้าหน้าที่ติดตามการต่อประกันภัยรถยนต์

เจ้าหน้าที่ติดตามการต่อประกันภัยรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับโครงส กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
ติดตามให้ข้อมูลเกียวกับประกันภัยแก่ลูกค้า ต่อประกันภัยรถยนต์
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063200

ที่ปรึกษางานบริการ ฝ่ายซ่อมสีแและตัวถัง

ที่ปรึกษางานบริการ ฝ่ายซ่อมสีแและตัวถัง

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงส

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับโครงส กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
รับรถ ประเมินราคาค่าซ่อม ประเมินระยะเวลาในการซ่อมติดต่อประสานงานบริษัทประกันภัย วางเรื่องตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเคลมประกันรถยนต์
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063201

พนักงานแผนกบัญชี

พนักงานแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1. คิดเงินเดือนพนักงาน
2. ยื่นประกันสังคม
3. ยื่น ภงด.3 และ ภงด. 53
4. ทำหัก ณ ที่จ่าย
5. ทำรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือน
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061039

ผู้จัดการศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้
1.ควบคุมดูแลศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน
2.วางแผนและตรวจสอบงานพนักงานให้ทำงานเสร็จระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย และจัดพนักงานให้เข้าทำงานตามตารางเวรให้เหมาะสม
3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการ พร้อมให้คำแนะนำข้อข้องใจให้กระจ่าง
4.ตรวจสอบติดตามยอดขายให้ได้เป้าหมายที่กำหนดตามคำแนะนำ
5.ตรวจตราดูแลเรื่องความสะอาด เรียบร้อยและการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.ทำรายงานสรุปตามข้อกำหนดการรายงานประจำเดือน
7.ทำรายงาน Incentive ของพนักงาน
8.ตรวจสอบความพร้อมของ
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี